Spawanie iskrowe i beziskrowe TIG

post-image

Technika spawania

Spawanie metodą TIG polega na wytwarzaniu łuku elektrycznego przy użyciu nietopliwej elektrody wolframowej, w osłonie gazu obojętnego, którym może być argon, hel lub ich mieszanina. Do zajarzenia łuku w metodzie TIG dochodzi poprzez potarcie elektrodą wolframową spawanego materiału, może się to również odbywać bezstykowo za sprawą układu jonizatora. Łuk spawalniczy topi materiał podstawowy i nie ma potrzeby stosowania materiału dodatkowego, choć jest to możliwe (to pręt spawalniczy, który należy podawać ręcznie).

Metoda TIG cieszy się dużą popularnością, należy jednak w odpowiedni sposób dobrać parametry pracy, by wpełni skorzystać z jej możliwości.

Poza znajomością spawanych materiałów, uwzględnieniem wytycznych dotyczących grubości spawu, należy również odpowiednio dobierać natężenie prądu w zależności od średnicy elektrody i przepływu gazu osłonowego

Oferujemy spawanie stali nierdzewnej, stali zwykłej i aluminium.

Cięcie blach i profili

Dokładny wymiar, odpowiedniej jakości krawędzie to podstawa w zakresie wykonania konstrukcji ze stali. Jako firma zajmująca się nie tylko obróbką metali, ale również wykonywaniem konstrukcji stalowych, wiemy jak ważna jest wysoka precyzja przygotowania poszczególnych fragmentów konstrukcji. Posiadamy niezbędne narzędzia i przede wszystkim wiedzę i doświadczenie, aby zapewnić naszym klientom oczekiwaną dokładność cięcia.

Tniemy:

  • stal zwykłą
  • stal nierdzewną
  • profile stalowe
  • rury stalowe
  • elementy z tworzyw sztucznych
Oferujemy wykonanie lub obróbkę elementów z materiałów dostarczonych przez klienta lub własnych.

Skrawanie

Jest to rodzaj obróbki ubytkowej polegający na usuwaniu poszczególnych warstw naddatku obróbkowego i zamienianie go na wióry. Obróbka skrawaniem dzieli się na obróbkę wiórową oraz obróbkę ścierną. Obróbkę wiórową wykonuje się narzędziami o ustalonej geometrii i liczbie ostrzy, a powstające wióry mają określony kształt, zależny w mniejszym lub znacznym stopniu od innych czynników takich jak materiał obrabiany, posuw, prędkość skrawania, temperatura skrawania itp. Natomiast obróbkę ścierną charakteryzują bardzo drobne ostrza o nieokreślonej liczbie oraz geometrii, przy czym produktem są wióry w postaci małych drobin również o nieustalonej geometrii.

Podstawowe metody skrawania:

  • Toczenie — dotyczy obróbki powierzchni walcowych, stożkowych i kulistych.
  • Wiercenie — stosowane jest do wykonania otworów.
  • Frezowanie — to metoda kształtowania płaszczyzn.
  • Szlifowanie — odbywa się przy zastosowaniu ściernicy poruszającej się obrotowo.
  • Pozostałe - dłutowanie, przeciąganie, gładzenie, dogładzanie, docieranie, wytaczanie, rozwiercanie, struganie.
Bazując na wieloletnim doświadczeniu, możemy zagwarantować wysoką precyzję wykonania.