Pierwsze konstrukcje pod stalowe pod wykrywacze metali oraz przenośniki wibracyjne