Produkcja pierwszego zespołu przenośników transportu bliskiego