Odśnieżanie dróg.

Oferujemy usługę zimowego utrzymania dróg. Posiadamy profesjonalny sprzęt niezbędny do szybkiego reagowania na zmianę warunków pogodowych. Korzystamy z pługo-piaskarek oraz koparko-ładowarek.

Utrzymanie bezpieczeństwa poruszania się po drogach publicznych poza odśnieżaniem, wymaga również użycia materiałów zwiększających przyczepność oraz rozpuszczających śnieg i lód na powierzchni drogi. W tym celu najczęściej stosowany jest piasek, mieszanina piasku z solą techniczną lub sama sól techniczna.

Jest sześć standardów zimowego utrzymania dróg. Różnia się one czasem, jaki zarządca drogi ma na usunięcie śliskości jezdni od momentu ustania opadów śniegu .